Introductie

Startdatum: z.s.m.
Contractvorm: Deta-vast, na 6 maanden in dienst bij klant
Aantal uur: 36 pw
Locatie: omgeving Den Haag

Bijzonderheden

Een assessment en een referentiecheck kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.

Organisatie

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens is dé uitvoeringsorganisatie op het gebied van persoonsgegevens en reisdocumenten voor het Koninkrijk der Nederlanden. We werken aan een goed en veilig beheer en gebruik van de Basisregistratie Personen, het burgerservicenummer en aan het terugdringen van adres- en identiteitsfraude. Ook zijn we verantwoordelijk voor het stelsel van reisdocumenten (paspoorten en identiteitskaarten). We doen dit werk voor gemeenten en andere betrokken overheidsinstanties en koepelorganisaties, zoals de Belastingdienst, het UWV, de pensioenfondsen en de SVB. Ook in het Caribische deel van het Koninkrijk bouwen we samen aan een betrouwbare persoonsinformatievoorziening.
We innoveren onze dienstverlening voortdurend, ook vanwege de snelle ontwikkelingen in de digitalisering. Elektronische identiteit en Digitaal 2017 zijn daar goede voorbeelden van. Uiteraard kijken we daarbij zorgvuldig naar de gevolgen die deze veranderingen hebben voor privacybescherming en informatiebeveiliging.
Er zijn maar weinig landen die zo’n betrouwbaar en goed functionerend systeem voor identiteitsgegevens hebben als Nederland. We staan voor de kwaliteit van de stelsels met persoonsgegevens, zodat alle Nederlanders een correcte en veilige administratieve identiteit hebben. Wij werken daar met hart en ziel aan. En we zijn er trots op.
Afdeling ICT Regie en Beheer
Ter ondersteuning van werkprocessen en informatievoorziening heeft RvIG een ICTinfrastructuur met hoge kwaliteitseisen aan beschikbaarheid, veiligheid en betrouwbaarheid. Deze infrastructuur is een absolute voorwaarde voor de werking van een aantal belangrijke stelsels binnen de rijksoverheid. De systemen zijn 7×24 operationeel en stellen zeer hoge eisen aan de infrastructuur als het gaat om beschikbaarheid (99,8%), integriteit en vertrouwelijkheid.

De afdeling ICT Regie en Beheer zorgt voor het managen van de infrastructuur en de applicatielandschappen. Er wordt gewerkt met agile ontwikkel- en beheermethoden. Daarnaast is de afdeling samen met haar partners voortdurend bezig met innovatie van de dienstverlening. Ook draagt zij bij aan de realisatie van nieuwe diensten in het portfolio van RvIG.
De BRP bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland en over personen die niet in Nederland wonen – of hier slechts kort verblijven – maar die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, de ‘niet-ingezeten’. Op termijn vervangt de BRP de huidige gemeentelijke basisadministraties (GBA). Het doel van de BRP is om gecentraliseerd persoonsgegevens bij te houden en te verstrekken aan overheidsorganisaties en aangewezen instellingen en personen.

Het reisdocumentenstelsel houdt toezicht op de aanvraag, productie en uitgifte van reisdocumenten en identiteitskaarten en de juiste, tijdige en volledige vulling van een drietal registers.

Functie

Niets verandert zo snel als de digitale wereld. Om mee te gaan met de veranderende samenleving, heeft Nederland de beste ICT’ers nodig. Zet jouw expertise op ICT-gebied in om de digitale dienstverlening van de Rijksoverheid vlekkeloos te laten verlopen.

Ben jij die ervaren projectleider die bijdraagt aan de vernieuwing van de systeemlandschappen van de Basisregistratie Personen en het reisdocumentenstelsel?

Als projectleider weet je doelgericht en efficiënt projecten te realiseren binnen het IT-domein die zo leiden tot bruikbare en beheerbare oplossingen binnen het werkterrein van RvIG.

Je bent van start tot finish verantwoordelijk voor de realisatie van projecten binnen het IT domein. Je bent een gedreven persoon die gaat voor het resultaat met medeneming van de organisatie en de mensen gericht op de optimale dienstverlening die RvIG wil bieden aan zijn afnemers.

De komende jaren zal worden gewerkt aan een herziening van het systeemlandschap, zowel voor de persoonsgegevens als het reisdocumentenstelsel. Binnen het BRP-stelsel functioneert op dit moment een systeemlandschap met een landelijke database waarin alle persoonsgegevens van huidige en/of vroegere ingezetenen worden bijgehouden. Dagelijks ontvangt RvIG van alle gemeenten de mutaties die hebben plaatsgevonden op deze persoonsgegevens. Vanuit de landelijke database worden voortdurend gegevens verstrekt aan daartoe geautoriseerde afnemers op verschillende manieren (ad hoc bevragingen, selecties, spontane verstrekkingen) en via diverse koppelvlakken (webservices, GBA-netwerk, bestanden). Nederlandse burgers reizen en identificeren zich met een paspoort en de identiteitskaart. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) beheert het reisdocumentenstelsel.

Functie eisen

* Je hebt een afgeronde WO- opleiding
* Je hebt aantoonbare kennis van IT en weet deze in onderliggende situaties te vertalen naar mogelijke consequenties voor de IT-dienstverlening
* Je hebt een IPMA C certificering
* Je hebt aantoonbare kennis van BISL, ASL, ITIL
* Je hebt affiniteit met risicomanagement en risicoanalyse

Daarnaast beschik je over een sterk conceptueel denkvermogen. Je beschikt over uitstekende communicatieve, management- en onderhandelingsvaardigheden. Je bent gewend om verantwoordelijkheid te nemen voor de geleverde respectievelijk de levering van resultaten en de gevraagde kwaliteit daarvan.

Sollicitatie

Ed Bekkers
085-0403270